Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2020

8716 b85d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamikrokosmos mikrokosmos
4179 11be 500
Suffocate in Blood - Vladimir Smerdulak
Reposted fromnulaine nulaine viamikrokosmos mikrokosmos
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viamikrokosmos mikrokosmos
0039 c755
Reposted frommiischa miischa viamikrokosmos mikrokosmos
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaLukasYork LukasYork
4513 19ec 500
Strzałę, która cię ugodziła, możesz wyrwać, ale słowa utkwią w tobie na zawsze.
— Siegfried Lenz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianieobecnosc nieobecnosc
2003 0483 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viacotarsky cotarsky
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viacotarsky cotarsky
Reposted fromhalucine halucine viacotarsky cotarsky
0911 bde7
Reposted fromkniepuder kniepuder viakateistrue kateistrue
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakateistrue kateistrue
7790 1497 500
Reposted frompiehus piehus viakateistrue kateistrue
8403 2b9e
Reposted fromonlyman onlyman viakateistrue kateistrue
9560 60fe 500
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
5827 374d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl